кабінет біології

Download
Методичні матеріали розроблені на допомогу загальноосвітнім навчальним закладам (далі – навчальні заклади) усіх типів та форм власності у проведенні навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у галузі освіти, у відповідність до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстров
ПТБ 2014.doc
Microsoft Word Document 95.0 KB
Download
ПТБ 2013 лист.doc
Microsoft Word Document 198.5 KB
Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
3.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті біології
4.    Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології
5.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
6.    Інвентарна книга кабінету біології
7.    Матеріальна книга кабінету біології
8.    Картотека навчально-методичного забезпечення
9.    Паспорт кабінету біології
10.    Графік роботи кабінету біології
11.    План роботи кабінету біології на поточний рік
12.    Перспективний план розвитку кабінету біології на 3-5 років

Техніка безпеки та охорона праці

1    Посадова інструкція учителя
2.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
3.    Посадова інструкція лаборанта
4.    Посадова інструкція-керівник гуртка
5.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
7.  Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
8.  Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час проведення уроків біології, проведення лабораторних занять,  практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології 
9.    Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи в  куточку  живої природи
10.  Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології 
11.   Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)
12.   Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету 
(лабораторії) біології.
13.   Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
15.  Журнал реєстрації вступного, первинного та цільового інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології.
16.    Інструкція користування вогнегасником

Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення біології на 2014/2015 н.р.
2.    Програми з біології
3.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
4.    Календарне планування 
5.   Поурочні плани
6.  Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Портрети вчених-біологів 
в) ТБ на стенді